Starterscursus Type B - Varkens

Starterscursus Varkens

Deze onderwerpen komen aan bod:

technisch: voeders en rantsoenen, CCM: rendabiliteit, voor- en nadelen + zelf mengen van voeders, vruchtbaarheid en selectie, KI, ziekten en preventie/vaccinatie, Sanitel, vervoer van dieren, karkasclassificatie en slachtgegevens, bodemvruchtbaarheid en gebruik van varkensmest + stikstofproblematiek, MAP, ...

inrichting: huisvesting en (emissiearme) stallenbouw, stalinrichting en dierenwelzijn, klimatisatie en ventilatie, ...

bedrijfsvoering: vergunningen, kostprijzen en opbrengsten, kwaliteit varkensvlees en labels in de varkenshouderij, MAP en mestverwerking, afzet en prijsvorming, informatica in de varkenshouderij, managementspunten om rendabiliteit te verbeteren, ...

Terug naar alle starterscursussen type B