Installatieproef starterscursus

De installatieproef vormt het laatste deel van de starterscursus en wordt tweemaal per jaar door de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) ingericht.

U slaagt? Dan ontvangt u het installatieattest van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF), waarmee u de nodige investeringssubsidies kunt aanvragen en uw beroepsbekwaamheid kan aantonen.

Let wel: Om te mogen deelnemen aan de installatieproef moet de theoretische starterscursus (Type A), de specialisatiecursus (Type B), alsook de stage afgerond zijn. Vooraf inschrijven is verplicht.

In voorbereiding op de installatieproeven wordt u individueel begeleid door uw stagebegeleiders en wordt kort voor de installatieproeven een voorbereidingsavond georganiseerd.

Wat?

    • Een schriftelijk open boekgedeelte dat handelt over de inhoud van de algemene starterscursus (Type A). Hiervoor mag je al je cursusteksten, brochures, notities,… meebrengen.
    • Een mondeling gedeelte waarin de deelnemer een socio-economische voorstelling geeft van ongeveer 10 min. over een landbouwbedrijf (meestal het stagebedrijf of het eigen bedrijf).

Waar en wanneer?

De afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling organiseert tweemaal per jaar in elke provincie een installatieproef, in samenwerking met de provinciale landbouwdiensten:

West-Vlaanderen:

Inagro

Ieperseweg 87

8800 Rumbeke

Oost-Vlaanderen:

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Burg. Van Gansberghelaan 115

9820 Merelbeke

Vlaams-Brabant:

VAC Leuven - gebouw Dirk Bouts

Diestsepoort 6

3000 Leuven

Antwerpen:

Proefbedrijf Pluimveehouderij

Poiel 77

2440 Geel

Limburg:

VAC Hasselt - gebouw Hendrik van Veldeke

Koningin Astridlaan 50

3500 Hasselt