Starterscursus Type B - Fruitteelt

Starterscursus Fruitteelt

Deze onderwerpen komen aan bod:

teelten: bodemgeschiktheid, plantsystemen, teelttechnieken en teeltadviezen verschillende fruitgewassen (aardbeien, houtig kleinfruit,…), planttijd, ...

technisch: gewasbescherming en IPM, fytolicentie, driftreductie, spuitmachines, snoeien, vermeerderingstechnieken, vruchtzetting en –dunning, bemesting en bladvoeding, ziekten en plagen (dierlijke parasieten/schimmels herkennen en bestrijden), waarschuwingssystemen, schadepreventie (hagel, nachtvorst,…), arbeidsbesparende technieken, bewaring, koelmiddelen en systemen, omschakelen naar biologische fruitteelt, ...

bedrijfsvoering: Tewerkstelling in de fruitteelt (Dimona), prijsvorming en afzet, vergunningen, thuisverkoop en teelt- en afzetgebieden in de fruitteelt, kwaliteitscontrole en labels, bedrijfseconomische boekhouding/kostprijs en rendabilteit, ...

Terug naar alle starterscursussen type B