Starterscursus Type B - Paardenhouderij

Starterscursus Rundvee

Deze onderwerpen komen aan bod:

teelten: graslandbeheer en –management, kostprijs weidebeloop of inkuilen van gras, invloed van de voeding op de diergezondheid en algemene conditie van het paard, rantsoenberekening en rendabiliteit van het voederen, mineralenbalans en grondstoffen, ...

technisch: fokkerij, exterieurbeoordeling/ontleding en bouw van het paard, hoefverzorging (+beslag en –gebreken), traumatologie, wondverzorging en veel voorkomende kreupelheden, Koliek: welke klassieke voedingsfouten geven aanleiding?, fokdoel en teelttechnische aspecten in de paardenhouderij, ...

inrichting: stallenbouw en huisvesting, dierenwelzijn, ...

bedrijfsvoering: vergunningen, pachtwetgeving, verzekeringen en burgerlijke aansprakelijkheid, Mestbankverplichtingen, Structuur van de paardenhouderij, Sanitel en vervoer van dieren, kostprijsberekening en fiscaliteit, ...

Terug naar alle starterscursussen type B