Starterscursus Type B - Rundvee

Starterscursus Rundvee

Deze onderwerpen komen aan bod:

teelten: teelttechniek granen/bieten/maïs, aardappelteelt en bewaring, duurzaam graslandbeheer, grondontleding en bemesting, MAP, gewasbescherming, GPS toepassingen, ...

veeteelt: klauwverzorging in de praktijk, KI Rundvee, opfok en jongvee, vruchtbaarheid en selectie, rundveevoeding, rantsoenberekening en mineralenbalans, ziekten en -bestrijding, Sanitel, exterieurbeoordeling, preventie van mastitis en uiergezondheid, melkkwaliteit/IKM en celgetal, landbouwverbreding en thuisverkoop, ...

inrichting: stallenbouw, huisvesting en stalinrichting, koecomfort en dierenwelzijn, automatisering op het bedrijf: melkrobot, voeder- en kalverdrinkautomaat, voedermengwagen…, brandstof- energiebesparend werken, arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouw, ...

bedrijfsvoering: vergunningen, kostprijsberekening en rendabiliteit melkvee en vleesvee, melken na afschaffing melkquotum en toekomst zoogkoeienpremie, kostprijsberekening en rendabiliteit akkerbouwgewassen, lastenboeken, IKKB en Vegaplan, Codiplan, informatica in de melkveehouderij, ...

Terug naar alle starterscursussen type B