Starterscursus Type B - Schapenhouderij

Starterscursus Schapenhouderij

Deze onderwerpen komen aan bod:

teelten: graslandbeheer, ruwvoederteelten, agrarisch natuurbeheer en modelcontracten van terreinbeheer, ...

technisch: voeding, afzet en karkasclassificatie, biologische productie, rassenkeuze, stamboekwerking en Stichting Levend Erfgoed, ontworming en (huid)ziektes, gezondheid en preventie, vruchtbaarheid en aflammeren, groei en vleesaanzet, lammeren en schapen voor de Moslimgemeenschap, ...

inrichting: praktische bedrijfsorganisatie, stalinrichting schapenhouderij, ...

bedrijfsvoering: situering, rentabiliteit en kostprijsberekening, bedrijfsbezoek en socio-economische voorstelling, wettelijke verplichtingen, GLB, mestbeleid en Codiplan, prijsvorming en promotie, ...

Terug naar alle starterscursussen type B