Starterscursus Type B - Sierteelt

Starterscursus Sierteelt

Deze onderwerpen komen aan bod:

teelten: gewasbescherming en IPM, fytolicentie, bloemkwekerij, boomkwekerij en vaste planten, rasechtheid en gezondheid, ...

technisch: stekken/enten in de praktijk, mineralenbalans en bemesting, langzaamwerkende meststoffen, ziekten en plagen, waarnemingssystemen, verantwoorde energiekeuze en optimalisatie, WKK\'s en groene stroom uit eigen energie, verlichting, (her)gebruik water, ...

inrichting: serreconstructies en types + klimaatsregeling, aanleg van containervelden, beregeningssystemen en wateropvang + hergebruik water, ...

bedrijfsvoering: personeelsbeleid en tewerkstelling in de sierteelt, vergunningen in de sierteelt, kwaliteitslabels en etikettering, rentabiliteit en kostprijsberekening, kwekersrecht, prijsvorming en afzet, ...

Terug naar alle starterscursussen type B